Hayvanın Cinsel İstismarı

368
hayvan istismari

Bir hayvanın insan/lar tarafından cinsellik içeren eylem yoluyla veya cinselliğine müdahale edilerek suistimal edilmesi ve sömürülmesi.

Hayvanın cinsel olarak istismarı; vajinal, anal, oral penetrasyon; bir obje kullanarak penetrasyon; üremesini kontrol altına alma, sürekli hamile bırakma ve sütünü ele geçirme amaçlı uygulanan “suni tohumlama”; ve cinsel tatmin uğruna hayvanı yaralama ya da öldürme gibi bir çok farklı biçimde uygulanıyor. İstismar veya tecavüz genellikle gizli olarak meydana geliyor, hayvanlar hiç bir zaman yaşadıkları şiddeti anlatamıyor, kaç hayvanın istismar edildiğine dair bir istatistik tutulamıyor.

Evcil” hayvanlara yönelik cinsel şiddet toplumda “kabul edilemez”; inek, koyun, tavuk gibi insanın mal ve kaynak olarak kullanıldığı hayvanlara yönelik cinsel şiddet ve her türlü sömürü, insan faydası çıkarı olması nedeniyle olağan ve normal karşılanıyor.  Hayvanı cinsel olarak istismar eden faillerin, çoğunlukla atanmış cinsiyeti erkek. İnsanın hayvandan üstün olduğunu savunan türcü zihniyetin yanı sıra, ataerkil kültürde kadının da hayvanın da erkek tarafından zaptedilmesi gereken bedenler oluşu, neden hayvanların da cinsel şiddete maruz bırakılan bireyler olduğunu açıklıyor.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. Maddesine göre; “hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak yasak.” Fakat, hayvana yönelik cinsel şiddet davalarında, sanığın yargılandığı suçlar; ‘mala zarar vermek’, ‘hırsızlık’ veya ‘hayasızca hareketlerde bulunmak’ benzeri suçlar; kesilen ceza ise şu anda en fazla 625 lira.