Arı

418
Arı

Arı pek çok farklı özelliği ile bilinen ve doğanın dengesini sağlayan canlılar arasında yer almaktadır. Onlar dişilerin üstünlüğünün olduğu kastlara bölünmüş toplumsal böceklerdir. Kendi içlerinde belli çeşitlere ayrılırlar. Bu çeşitler kraliçe, dron ve işçiler olarak bilinmektedir. Cinsiyet, döllenmeyen yumurtanın erkeklere ve dişilere yol açtığı döllenme ile belirlenir.

Arı ve Özellikleri

Her kovanda sadece bir kraliçe olabilir. Eğer toplumda yeni bir kraliçe doğarsa, yaşlı kraliçe tarafından öldürülür veya bir tanesi yeni bir kovan bulmak için kovandan (genellikle yaşlı kraliçe) bir dişi işçi ile ayrılır. Çünkü kraliçe kendisi tarafından yeni bir yuva bulamaz. Arı nedir? sorusuna cevap arayan kişiler daha çok arıların türleri ile ilgilenmektedir.

Apis Mellifera adı ile bilinen bal arıları, zamanlarının büyük bir kısmını kovanda geçirmektedir.

Arı Türleri

Arı özellikleri bakımından belli türlere ayrılmaktadır. Bunlar bal arısı, yaban arısı, yalnız arılar, eşek arıları, bombus arısı ve duvarcı arılardır. Her arı kendine özgü özellikler ile ön plana çıkmaktadır. Eşek arıları, bu türler içinde iğnesi ayrılmayan türler arasında yer almaktadır. Pek çok arı, çevresinde tehlike olarak gördükleri kişileri soktuktan sonra iğneleri nedeniyle gövdeleri ayrılır ve yaşamlarını yitirirler. Eşek arılarında ise durum tam tersi olarak seyreder.

Arılarda Avlanma ve Beslenme

Arı tarihçesi konusuna bakıldığında arıların pek çok özelliğinden bahsetmek mümkün olabilmektedir. Hayatta kalmak için arılar kendilerini beslemeli ve ihtiyaç duydukları organizmaların taleplerini karşılamalıdır. Bunlar;

  • Su
  • Karbonhidratlar (şekerler)
  • Proteinler
  • Vitaminler
  • Mineral tuzlar
  • Lipitler (yağlar).

Bu besinler sudan, baldan (nektar) ve çiçeklerden elde edilen polenden alınır; fakat aynı zamanda arılar tarafından yiyecek olarak kullanılan diğer maddelerde de bulunabilirler. Diğerleri arasında şeker kamışı suyu, şeker şurubu, manyok sakızı, değişik türde çiçekler ya da bitkilerden elde edilir. Arı türleri çeşitlerine bağlı olarak beslenme şekilleri de değişiklik gösterebilmektedir.

Arılar, kendi yiyeceklerini ve gelişmekte olan yavruları karşılamak için yeterli yiyecek rezervlerine ihtiyaç duyarlar. Nektar ve polenin az olduğu zamanlarda, arıcıların açlıktan zayıfladıkları, daha iyi koşullar arayışında göç eden sürülerini kaybetmeleri yaygındır.

Zayıflama, kraliçenin duruşunu azalttığı zaman başlar, koloni içindeki arı miktarını azaltır.

arı türleri

Arılarda Üreme ve Çiftleşme

Arılarda avlanma kadar, çiftleşme metotları da merak edilmektedir. Ana arılar, hayatlarında yalnızca 1 kez çiftleşmektedir; ancak bu çiftleşme en fazla 20 erkek arı ile oluşmaktadır. Bu çiftleşme havada gerçekleştiğinden dolayı erkek arıların çoğunun organı kopmaktadır. 1 hafta süren çiftleşme sonucunda başarılı olan arı ile döllenme gerçekleşmektedir.

Arılarda beslenme ile çiftleşme farklılık gösterebilen faktörler arasında yer almaktadır.

Arı Ömrü

Arı ömrü yine türlere göre farklılık göstermektedir. Eşek arıları ve yaban arıları, bal arılarına oranla çok daha uzun süre hayatta kalabilmektedir. Genellikle sürü halinde yaşıyor olmaları ise hayatta kalma sürelerini de uzatmaktadır.

Arılar Hakkında İlginç Bilgiler

Arılarda çiftleşme ve arılarda üreme konularının yanı sıra pek çok ilginç bilgiden de bahsedilebilmektedir.

  • Arılar dakikada 250 defa kanat çırpabilme özelliğine sahiptir.
  • Arıların bacakları, titreşimleri algılamak için kullanılmaktadır.
  • 1 kilo bal için en az 4.000.000’dan farklı çiçekten özüt toplanması ve bunların işlenmesi gerekmektedir.
  • Arılar hakkında ilginç bilgiler arasında bir diğer önemli ayrıntı ise arıların tüm hayatları boyunca çalışsalar bile bir çay kaşığının sadece 10’da 1’i kadar bal üretebiliyor olmalarıdır. Bu durum da 1 kg bal için kaç adet arının çalışması gerektiğini ortaya koymaktadır.