Zürafa Biti

759
Zürafa Biti

Zürafa biti; tepeden tırnağa uğur böceğine benzer.

Uğur böceğine benzeyen Zürafa biti, dişilerinden 2-3 kat daha uzundur. Boyunlarını diğer erkeklerle kavga etmek için kullanırlar.

Zürafa biti nedir #2

Renk ve şekil itibari ile hemen hemen hepsi aynı olsa da farklı renkleri olduğuna dair bir bilgi vardır.