Yaşam Süreleri Birkaç Günle Sınırlı Mayıs Sinekleri 2021 Yılın Böceği Seçildi

209
Sinek

Varlığı 335 milyon yıl öncesine dayanan ve günümüzde 140 türü bulunan mayıs sineği, uluslararası entomolojistler tarafından 2021 Yılın Böceği seçildi.

Bilim dünyasında Ephemera danica olarak adlandırılan mayıs sineklerinin ömrü sadece bir kaç günle sınırlı.

Alman, Avusturyalı ve İsviçreli bilim insanlarından oluşan ve yılın böceğini belirleyen komisyonun başkanı Thomas Schmitt, bu kısacık ömrün mayıs sineklerini özel kıldığını söylüyor. Komisyon, ‘türüne az rastlanan’ böceklerin daha yakından tanınması amacıyla 1999’dan bu yana her yıl bir canlıyı ‘yılın böceği’ seçiyor.

Kısacık ömrün başlaması 3 yıl sürebiliyor

Her ne kadar mayıs sineklerinin yaşamları sadece bir kaç gün sürse de varoluşları yıllar alıyor.

Tatlı suda olgunlaşma evresini tamamlayıp yeryüzüne çıkan bu sucul böceklerin dişileri, mayıs ve eylül ayları arasında göl üstünde dolaşyor. Erkek mayıs sinekleri ile çiftleşmeden hemen sonra dişilerin suya bıraktığı binlerce yumurtanın olgunlaşması ise bir ila üç yılı buluyor. Dişiler yumurtlamadan, erkekler ise çiftleşmeden hemen sonra ölüyor. Yeryüzüne çıkıp çiftleşmeleri için sadece bir kaç günü olan mayıs sinekleri sindirim sistemine sahip değil.