Utancımız: Türkiye’de Nesli Tükenen ve Tükenmekte Olan Hayvan Türleri…

385
Utancımız: Türkiye’de Nesli Tükenen ve Tükenmekte Olan Hayvan Türleri…

İnsanın, doğaya verdiği zararın boyutunu bir kez daha gözler önüne seren bir liste.

Soyu Tükenen Türler…

#1 Asya Fili (elephas maximus)

MÖ. 3 milyon yıl ile mö. 100 yılları arasında tarihlendirilen Asya filine ait kemik kalıntılarına Türkiye’de rastlanmış, neslinin 19. yüzyılda tükendiği düşünülmekte.

#2 Kafkas Bizonu (bison bonasus caucasicus)

Avrupa bizonu da denilen bu canlı türüne önceden tüm Avrupa ve Anadolu’da rastlanırken artık sadece Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya’nın bazı milli parklarında rastlanabilmekteymiş. Türkiye’de 16. yüzyılda neslinin tükendiği düşünülmekte.

#3 Asya Aslanı (panthera leo persica)

Eski zamanlarda Hindistan’dan Yunanistan’a kadar çok geniş bir coğrafyada bulunan bu hayvanın 2010 nüfusuna göre toplam sayısı 411 kadarmış. Türkiye’de ise son olarak 13. yüzyılda Anadolu’da yaşadığı tahmin edilmekte.

#4 Asya Çitası (acinonyx jubatus)

Türkiye’de 19. yüzyıla kadar yaşayan Asya Çitası’nın soyu maalesef Anadolu’da tükenmiş. İran’da ise günümüzde hala bulunmakta olup, 50 civarında Asya çitası kaldığı için koruma altına alınmış.

#5 Hazar Kaplanı (panthera tigris virgata)

Soyu 1970’li yıllarda tamamen tükenen hazar kaplanı, şimdiki Türkiye sınırlarında oldukça fazla bulunan kedigillerden biriymiş. En batıda Türkiye olmak üzere Hazar Denizi, Kafkasya’da İran, Türkmenistan, Afganistan’ın kuzey kesimlerinde yaşarmış.

#6 Hubara (chlamydotis undutula)

Neredeyse hiç ses çıkarmayan bukuş türü halen Kanarya Adaları, Kuzey Afrika ve Pakistan’da soyunu devam ettirmekteymiş. Anadolu’da ise nesli tamamen tükenmiş.