Uçan Böcekler Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

238
Kelebek

Almanya’nın uçan böcek nüfusu son 25 yılda %75 oranında düşüş gösterdi.

Krefeld Entomoloji Topluluğu’nun Almanya’nın farklı doğa rezervlerinde yaptığı araştırmanın sonuçları bilim insanlarını endişelendiriyor.

Uçan böcekler hem polen taşıyıcılar olarak, hem de besin zincirinin bir parçası olarak dünya ekosisteminde kritik bir öneme sahip.

Arılar ve kelebeklerin de içinde bulunduğu uçan böcek familyası polen taşıyıcılar olarak dünya gıda tedarikinin %75’inden sorumlu.

Öte yandan, uçan böceklerin sayısının azalması, bu böceklerle beslenen kuşlar ve diğer hayvan türlerini de etkileyerek besin zincirinde bir domino etkisi yaratabilir.

Uçan böcekler, insanlar arasında popüler hayvan türleri olmadığından bu hayvanlar üzerine yapılan bilimsel çalışmalar da oldukça kısıtlı.

Bu nedenle, uçan böceklerin bu kadar kısa sürede nasıl yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dair kesin veriler yok. Ancak iklim değişikliğinin ve tarım uygulamalarıyla böcek ilaçlarının temel nedenler olduğu biliniyor.