Köpek Aşıları

499
Köpek Aşıları

Ev arkadaşımız olan köpek dostumuzun köpek aşıları dikkate alınıyor mu?  Dostlarımızın sağlığı her zaman daha önemli oluyor. Onların kaptığı herhangi bir enfeksiyon, onları etkilediği gibi sizi de etkilemekte.

Tıpkı bir bebeğe bakar gibi gözlerinin içine bakarız. Aşı takvimine dikkate alıp, tüm kontrollerine yaptırmalıyız. Böylelikle hastalığa yakalanma ihtimallerine an aza indirgemiş olmaktayız. Kimi hastalıkları yakalanma riskini ise aşı ile tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. Biz insanların yaptıkları su çiçeği aşısı gibi düşünülebilir. Gelin hep birlikte hayvan dostlarımızda ne zaman aşılması gerektiğini ve ne tür aşılar yapılması gerektiğine bir göz atalım.

Yavru Köpek Aşıları

Yetişkin köpek dostlarımıza göre daha fazla dikkat edilmesi gereken yavru köpek dostlarımız vardır. Çünkü onların enfeksiyon kapma riski daha fazla olmaktadır. Yavru köpeklerde aşı yapılmadan önce mutlaka sağlık kontrolü yapılmalı ve parazit tedavisi uygulanmalıdır. Parazit tedavisi yapılmayan köpeklerde, aşı yapılması etkili ve güvenli bir yol olmadığı gibi, yavruda hayati tehlikeye neden olabilmektedir. 

Yavru köpek dostlarımızın aşılarına 6 ile 8 haftalık olduklarında aşı yapılmasına başlanabilir. Köpek aşılarında ilk olarak Parvo- Distemper köpek aşısı ile veya karma köpek aşısı yapılarak başlanmaktadır. Aradan 21 gün geçtikten sonra kama aşının 2.dozu mutlaka yapılmalıdır. Bu aşılarla birlikte köpek dostumuzun bağışıklık sistemi düzene girerek daha sağlıklı olması sağlanmaktadır. Bir diğer önemli aşılardan biri ise kuduz aşısı yapılmasıdır. Köpek aşılarından kuduz aşısı dostumuz 12 haftasını henüz doldurmadan yapılması gerekmektedir ve tüm aşıları her yıl bir defa yenilenmelidir.

Mutlaka Yapılması Gereken Köpek Aşıları

1-    Kuduz Aşısı (Rabies)

Kuduz aşısı köpek dostlarımız henüz 12 hafta olmadan yapılması gerek aşılardandır. Bu aşının kanunen her yıl 1 kez yapılması zorunludur.

2-    Parainfluenza Aşısı

Bu aşı tipi köpek dostlarımızdaki üst solunum enfeksiyonları engelleyen aşılardan biridir.

3-    Leptospirozis Aşısı

Kanlı ve yoğun ishal, sarılık ve böbrek bozukluğu olan bulaşıcı hastalıklarda kullanılan bir aşıdır. Ancak tüm köpek dostlarımıza aşı yapılarak bu hastalığa bulaşması engellenmektedir. İlk aşılama için 2-4 hafta aralıklarla iki doz olarak alınmalıdır. Bunun dışında tabi ki veteriner hekimin söylemlerine uyulması gerekmektedir.

4-    Bordatella Bronchiceptica Aşısı

Daha çok köpek barınakları birden fazla dostumuzun bir arada olduğu yerlerde yapılan bir aşı türüdür. Mutlaka tüm köpeklere yapılması gereken bir aşıdır.

5-    Coronavirus

Köpek aşı türlerinden biri olan coronavirus, diğer aşı türü gibi dostlarımızın daha çok bir arada olduğu yerlerde yapılan aşı türüdür. Ancak tüm köpeklere mutlaka yapılmalıdır.

6-    Borrelia Burgdorferi (Lyme Hastalığı)

Genellikle hastalığın ortaya çıktığı dönemlerde yapılan aşı türlerinden biridir.

7-    Mantar Aşısı

Daha çok 3 aylık olan köpek dostlarımıza yapılan aşıdır ve sıcak ve nemli bölgelerde yaşayan dostlarımız için tavsiye edilmektedir. Genellikle 14 günde bir iki doz olarak yapılması gerekmektedir.

Köpek Dostlarda Meydana Gelebilecek Hastalıklar

1-    Kanlı İshal (Parvoviral Enteritis)

Kanlı ishal, ani ölüm ve kusma olarak görünen bulaşıcı viral bir hastalıktır. 

2-    Köpek Gençlik Hastalığı (Distemper)

Solunum, sindirim ve sinir sistemindeki bozukluklarda meydana gelen bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır.

3-    Karaciğer Hastalığı (Hepatitis Contogiosa Canis)

Köpek dostlarımızda başta karaciğer olmak üzere sindirim ve solunum sistemini etkileyen, ateşli, akut seyirli bulaşıcı viral bir hastalık türüdür.

4-    Köpek Enfeksiyöz Laringotracheitis

Köpek dostlarımızın solunum sistemlerinde bozukluk oluşturan viran bir hastalıktır.

5-    Leptospirosis

Böbrek bozukluğu, kanlı ishal ve sarılığa neden olan bulaşıcı hastalıklardan biridir.

6-    Köpek Boğmacası (Cennel Cough)

Üst solunum enfeksiyonuna neden olan bulaşıcı bir hastalıktır.

7-    Corona Virüs Enfeksiyonu

Dostlarımızda iştahsızlık, kanlı ve mukuslu ishal, mental depresyon belirtileri gösteren bulaşıcı viral bir hastalıktır.

8-    Herpes Virüs Enfeksiyonu

Solunum ve ürogenital sistemlerde enfeksiyona neden olan bulaşıcı hastalıktır. Yeni doğan köpeklerde ölüme yol açabilmektedir. 

9-    Kuduz

Bilinç kaybı, huzursuzluk, saldırgan tavır, salya akışı, yutkunma güçlüğü ve farklı felçliklere yol açabilen kimi zaman ölümle sonuçlanabilen bulaşıcı viral bir hastalıktır.

Köpek Aşıları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

1-    Köpek dostlarımız aşı olduktan sonra vücut ısısında yükselme, ateş çıkması gibi fizyolojik tepkiler görülebilir be bunlar olağan durumlardır. Ancak olması gerekenden daha fazla ateşlenme gözlemlenirse vakit kaybetmeden veteriner hekime başvurulmalıdır.

2-    Tarihi geçmiş, soğukta muhafaza edilmeyen, bozuk aşılardan sakınılmalıdır.

3-    Yapılan aşılar köpek dostumuzun karnesine mutlaka işlenmelidir ve veteriner hekim tarafından imzasının atılmasına özen gösterilmelidir.

4-    Aşılar tamamlandıktan sonra dostumuzun habersiz dışarı çıkmamasına dikkat edilmelidir.

5-    Köpek aşıları tamamlansa dahi insanlarda olduğu gibi %100 olarak koruma gerçekleşmemekte, sadece hastalığın bulaşma riskini en aza indirmektedir. Bunun için aşılanmayan köpek dostlarından uzak durmasına özen göstermelisiniz.

Yavru Köpek Aşılarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

1-    İlk olarak yavru dostumuzun iç ve dış parazitlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

2-    Aşılanması olacak köpek dostumuz en az 6 haftalık olmasına dikkat edilmelidir.

3-    Aşı yapılacak dostumuzun vücut sıcaklığının 38.5 ile 39.5 olan normal sınırlar içinde olmasına dikkat edilmelidir.

4-    Köpek dostumuz aşıdan önce mutlaka stresten uzak tutulmalı, huzursuzlanmamalıdır.

5-    En az bir hafta önce kortikosteroid türü ilaçlardan herhangi biri yapılmamış olmalıdır.

6-    Aşıdan önceki 3 gün ile aşıdan sonraki 3 gün yavru köpek dostumuzun su ile temasından kaçınılmalıdır.

7-    Yavru köpeklerimizin aşıdan önce sütten kesilmiş olmalıdır.

8-    Hastalık geçiren, ishal, kusma veya iştahsızlık gibi reaksiyonları olan dostlarımıza aşı yapılmamalıdır. Bu durum geçtikten sonra yapılmalıdır.

9-    Aşılamalar arasında en az iki hafta olmasına özen gösterilmelidir.

10-  Son olarak aşı tüplerinin +2 ile +4 arasında muhafaza edilmesine dikkat edilmelidir.