Hayvan Hakları Yasası Kabul Edildi Mi, Yasalaştı Mı, Ne Zaman Yasalaşacak?

270
Hayvan Hakları Yasası Kabul Edildi Mi, Yasalaştı Mı, Ne Zaman Yasalaşacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı’na ilişkin açıklama yaptı. Peki son dakika gelişmesine göre Hayvan Hakları Yasası kabul edildi mi, yasalaştı mı, ne zaman?

AK Parti’den son dakika Hayvan Hakları Yasası’yla ilgili açıklama yapıldı. Planın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirten Akbaşoğlu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Hayvan Hakları Yasası kabul edildi mi, yasalaştı mı, ne zaman?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız” dedi.

Hayvan Hakları Yasası nedir?

Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. Bu Kanun, amaç maddesi doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri, alınacak önlemleri, sağlanacak eşgüdümü, denetim, sınırlama ve yükümlülükler ile tâbi olunacak cezaî hükümleri kapsar.

-Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması
-Hayvanlara tıbbî ve cerrahi müdahaleler
-Hayvanların Ticareti ve Eğitilmesi
-Hayvanların Kesimi, Öldürülmesi ve Yasaklar gibi başlıkları içeren Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanların barınmaları, beslenmeleri, ticareti, avlanması gibi pek çok başlık ele alınmıştır. Bunlar kapsamında belirlenen cezalar da kanun içerisinde belirtilmiştir.